Evalvacijska platforma

Montaže, testiranja, sestanki, objave v medijih v zvezi z evalvacijsko platformo, postavljeno pred Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani

Opis in namen evalvacijske platforme

Evalvacijska platforma v obliki modularne enote je postavljena pred Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Opremljena je z v SA1 izbranimi drevesnimi vrstami ter osnovnimi verzijami senzorskih enot, ki so vgrajene v obliki elementov na leseni fasadi, oknih in konstrukciji. Evalvacijska platforma predstavlja navidezno realno okolje in služi za meritve vlažnosti in ostalih relevantnih parametrov potrebnih za razvoj senzorskih enot (SA1), IKT sistema (SA4.2) in prototipov v SA5.2 in SA6.2.

Montaža na fasadi izpostavljenih lesenih letev, februar-marec 2020

Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani so pripravili nemineralizirane fasadne vzorce. Fasadni elementi iz različnih drevesnih vrst so se obdelali z:

  • sivenje z železovimi ioni,
  • impregnacija in
  • obdelava z voski.

Dodatne lesene fasadne vzorce za izpostavitev bodo pripravili na Zavodu za gradbeništvo s postopkom mineralizacije.

Sušenje lesenih fasadnih vzorcev (pripravljeni v laboratorijih Oddelka za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Leseni fasadni vzorci in stavbno pohištvo, izpostavljeni na vzhodni fasadi
Južna in zahodna lesena fasada evalvacijske platforme
Vzhodna in severna lesena fasada evalvacijske platforme

Načrt za izpostavitev vzorcev na fasadi evalvacijske platforme, januar 2020

Na BF so pripravili načrt izbire in izpostavitve lesenih vzorcev na fasadi evalvacijske platforme. Vodilo pri izbiri testnih materialov je bilo  predvsem pogostost uporabe materialov za lesene fasade ter izkazan interes projektih partnerjev za testiranje.

Glede oblike fasade smo se odločili za:

  • horizontalna razporeditev ROMB fasadnih letev,
  • romb širine 63 mm in debeline 20 mm, dolžina  se prilagodi prekatu,
  • 10 mm razmik med letvami,
  • število paralelk je min. 5 in se prilagodi mestu izpostavitve in
  • na zelo izpostavljenih delih pri tleh in na vrhu vseh štirih strani fasade se uporabi termično modificirana smrekovina.
Načrt izpostavljenih lesenih vzorcev na severni fasadi evalvacijske platforme
Načrt izpostavljenih lesenih vzorcev na južni fasadi evalvacijske platforme

Montaža okenskih polic v evalvacijsko platformo, december 2019

V notranjosti evalvacijske platforme so se vgradile lesene smrekove police, v zunanjosti pa aluminijaste police, kjer smo z njihovo montažo hkrati ustvarili vodoneprepustno membrano za spodnje območje okna. S policami in obodnimi okrasnimi letvami prav tako zaščitimo tesnilne trakove pri RAL montaži.

Komprimiran trak za tesnjenje stika med policami in oknom
Zaključen sestav lesenega okna in aluminijaste police na zunanji strani
Pogled na južno in zahodno stranico evalvacijske platforme z vgrajenim stavbnim pohištvom in okenskimi policami
Dvokrilno okno Natura Optimo XL na zahodni strani evalvacijske platforme s pogledom na “prilesek” pri Oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
Južna stran evalvacijske platforme
East side of evaluation platform

Vgradnja stavbnega pohištva z RAL montažo, december 2019

V evalvacijsko platformo se je vgradilo 2 enokrilni okni Natura 3 dimenzij 890/1400 mm, 1 dvokrilno okno Natura 3 dimenzij 1700/1400 mm, 1 dvokrilno okno Natura Optimo XL dimenzij 1700/1400 mm ter vhodna vrata Natura 3 dimenzij 1100/2050 mm. Skupno je v stavbnem pohištvu bilo vgrajenih 5 različnih vrst lesa, uporabljenih 7 različnih načinov površinske zaščite, 24 senzorjev za merjenje vlage ter 3 senzorji za merjenje temperature. Okna so bila vgrajena z RAL montažo z uporabo tesnilnih trakov na zunanji in notranji strani.

Južna in vzhodna stran evalvacijske platforme z vgrajenimi okni in vrati
RAL vgradnja lesenih oken
Dvokrilno okno Natura Optimo XL vgrajeno na zahodno stran evalvacijske platforme

Montaža senzorjev za merjenje vlage in temperature v stavbno pohištvo, december 2019

Senzorska oprema Scanntronik se je vgradila v okna M SORA, ki so se kasneje montirala v odprtine evalvacijske platforme. Pri dvokrilnih oknih smo v lesene profile vstavili po 8 senzorjev za merjenje vlage, pri enokrilnih oknih pa po 4 senzorje za merjenje vlage. Na eno okno za vsako stran neba smo vgradili tudi senzor za merjenje temperature lesa. Kabli senzorjev so morali biti zadostne dolžine, da smo jih lahko vodili od lokacij senzorjev do naprav za shranjevanje podatkov (data loggerjev).

Senzorji za merjenje vlage v lesu so vgrajeni v leseno okno
Skupno je v prototip dvokrilnega okna ICON vgrajenih 8 senzorjev za merjenje vlage

Montaža evalvacijske platforme, oktober 2019

Modularna enota velikosti 6 x 2.4 m se je na lokacijo pripeljala s kamionom. Položila se je na že ustrezno utrjene in trdne točkovne temelje. Obodne ploskve so bile zaščitene s folijo z namenom preprečenja namakanja notranjosti evalvacijske platforme. Folija se je odstranila ob montaži stavbnega pohištva.

Dobava modularne enote na lokacijo
Modularna enota na končni poziciji

Temeljenje modularne enote evalvacijske platforme, avgust 2019

Za postavitev modularne enote se je pripravilo 6 betonskih točkovnih temeljev, zemljišče pa se je opremilo tudi z dovodi za električno energijo in LAN omrežje.

Temelji za evalvacijsko platformo z dovodi za električno energijo in LAN omrežje

Model BIM za evalvacijsko platformo, junij 2019

Dokumentacija za evalvacijsko platformo je bila izdelana v okolju BIM. S pomočjo BIM modela smo lahko že v fazi zasnove točno določili možne kolizije in že v začetnih fazah kar se da točno določili izgled, opremo in napeljavo v sklopu platforme.  

3D BIM model s pogledom na zunanjost
3D BIM model s pogledom na notranjost
3D BIM model s tlorisom

Dodaj odgovor