Projekt

Projekt je razdeljen na 2 fazi. Faza 1 je razdeljena na 7 sklopov aktivnosti (SA), ki z izjemo SA3  trajajo 24 mesecev. Faza 2 je razdeljena na 5 SA, ki se logično nadaljujejo iz faze 1 in se pričnejo v 2. polovici projekta.

PERT diagram projekta WOOLF

SA1.1 Materiali in zasnova senzorjev

 • N1.1.1: Pregled, izbira in analiza lesnih vrst
 • N1.1.2: Formulacija mineraliziranega lesa in izdelava  prototipa materiala
 • N1.1.3: Analiza odsluženega lesa
 • N1.1.4: Zasnova in razvoj IoT senzorskih enot

SA1.2 – Validacija in integracija IoT senzorskih enot

 •   N1.2.1: Validacija in integracija IoT senzorskih enot

SA2 – Razvoj metod in postopkov evalvacije

 • N2.1.1: Odpornost materialov proti razkroju in odziv na vodo
 • N2.1.2: Bench top hitrost oglenenja
 • N2.1.3: Vrednotenje hibridnih konstrukcijskih elementov
 • N2.1.4: Karakterizacija odsluženega lesa

SA3 – Testi in evalvacija

 • N3.1.1.: Določitev parametrov degradacijskih modelov
 • N3.1.2: Eksperimentalna karakterizacija degradacije in modeliranje vpliva le teh na mehanske lastnosti
 • N3.1.3: Numerične metode
 • N3.1.4: Izpostavitev in meritve na evalvacijski platformi

SA4.1 – Prediktivni model in Big Data

 •   N4.1.1: Pregled, analiza in izbor relevantnih podatkov
 •   N4.1.2.: Razvoj prediktivnega modela
 • N4.1.3.: Razvoj IoT senzorskih podatkovnih modulov
 • N4.1.4.: Platforma za upravljanje s podatki in odločanje

SA4.2 IKT sistem

 • N4.2.1: Validacija prototipa v laboratorijskem in realnem okolju

SA 5.1 Razvoj posameznih delov okenskega sistema

 • N5.1.1: Razvoj numeričnih modelov osnovnih okenskih delov, njihova verifikacija in validacija
 • N5.1.2: Razvoj osnovnih detajlov delov okenskega sistema ICON in detajlov za  vgradnjo senzorjev
 • N5.1.3: Laboratorijsko testiranje osnovnih okenskih elementov in celotnega okenskega sistema
 • N5.1.4:Razvoj detajlov lesenih oken za ponovno uporabo

  SA5.2 Razvoj okenskih sistemov

 • N5.2.1: Verifikacija in validacija numeričnih modelov v praksi
 • N5.2.2: Izdelava detajlov okenskih sistemov za izdelavo prvih prototipov in detajlov vgradnje
 • N5.2.3: Meritve in testiranja
 • N5.2.4: Izdelava lesenih oken po konceptu ponovne uporabe

SA6.1 Razvoj posameznih delov konstrukcijskih sklopov

 • N6.1.1: Z numeričnimi simulacijami podprta statična zasnova konstrukcijskih elementov
 • N6.1.2: Zasnova spojev med konstrukcijskimi elementi in razvoj detajlov za vgradnjo senzorjev
 • N6.1.3: Izvedba eksperimentalnih preiskav posameznih elementov

SA6.2 Razvoj konstrukcijskih sklopov

 •   N6.2.1: Verifikacija in validacija numeričnih modelov konstrukcijskih elementov
 •   N6.2.2: Izdelava detajlov konstrukcijskih sklopov za potrebe izdelave prototipov
 •   N6.2.3: Izdelava prototipov konstrukcijskih sklopov

SA7.1 Življenjski cikel materialov

 •   N7.1.1: LCA materialov
 •   N7.1.2: Socioekonomski vplivi materialov

SA7.2 – Življenjski cikel izdelkov

 •   N7.2.1: LCA izdelkov
 • N7.2.2: Socioekonomski vpliv izdelkov