WOOLF

Osnovni cilj projekta WOOLF je razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme, ki bodo omogočali izgradnjo večnadstropne modularne lesene stavbe ter vanje integrirati novo razvito senzorsko tehnologijo. V povezavi z novo razvitim IKT pametnim sistemom bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času ter napovedovanje njihove življenjske dobe. 

V sklopu projekta bodo v želji po reševanju ključnih problemov v leseni gradnji razviti:

  • evalvacijska platforma z namenom testiranja materialov in izdelkov tekom projekta,
  • konstrukcijski sklopi ALLWOOD WALL (lesene modularne enote za večnadstropno gradnjo) ,
  • lesen okenski sistem ICON, ki bo spremljal kakovost lesenih delov sistema in napovedoval svojo življenjsko dobo ,
  • senzorske enote WOrMS za merjenje vlage in napetosti v lesu ter okoljskih parametrov, ki bodo samostojno pošiljale podatke do oblaka,
  • pameten IKT sistem bIOMASS, ki bo omogočal učinkovito zbiranje, procesiranje, vizualizacijo in hrambo podatkov ter napovedovanje obnašanja,
  • proces mineralizacije lesa,
  • izdelke z upoštevanjem okoljskih in socioekonomskih vplivov,
  • predlog nabora alternativnih lesnih vrst za uporabo v leseni gradnji.

V projektu sodeluje konzorcij 8 partnerjev, katerega koordinator je M SORA,  sestavljajo pa ga 4 podjetja iz gospodarstva, 3 javno raziskovalne organizacije in 1 raziskovalna organizacija. Operacija spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) – Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Projekt WOOLF bo trajal v obdobju 36 mesecev med 1.12.2018 in 1.12.2021.